Browne, Maria da Felicidade do Couto

(1797-1861)poetisa portuguesa
Ortónimo de A Coruja Trovadora